Efter en mäktig show på Globen fick vi i stråket en pratstund tillsammans med Michel Bublé.
Tack för fint spel Amalie Stalheim och Mirjam Charas Östergren.